SAĞLIK:
BU SENEKİ GRİBİN ADI H3N2

Bu grip çe­şi­di as­lın­da ta­nı­dık ama gün geç­tik­çe et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­len ve dik­kat edil­me­si ge­re­ken bir ra­hat­sız­lık ola­rak ta­nım­la­nı­yor. En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Doç. Dr. Ke­nan Kes­kin, grip ve ko­run­ma yol­la­rı hak­kın­da şun­la­rı söy­lü­yor: “Son sal­gın kor­ku­la­nın ak­si­ne ye­ni bir vi­rüs ti­pin­den de­ğil, ço­ğun­luk­la H3N2 vi­rü­sün­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Va­ka­la­rın yak­la­şık yüz­de 80’i H3N2, ge­ri­ye ka­lan­la­rın ta­ma­mı­na ya­kı­nı ise H1N1 vi­rü­sü­ne bağ­lı ola­rak or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Bu has­ta­lık ağır se­yir­li­dir. 1 haf­ta is­ti­ra­hat edil­me­si ge­re­ke­bi­lir. An­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı fay­da et­me­z. Ko­run­ma­nın en et­ki­li yol­u aşı ol­mak­tır. Şu­bat so­nu­na ka­dar aşı­lan­ma ya­pı­la­bi­lir.”

Can kurtaran öneriler

*El­ler sık sık su ve sa­bun­la yı­kan­ma­lı.

*Ma­sa­lar, ka­pı kol­la­rı, ban­yo yü­zey­le­ri, mut­fak tez­ga­hı, oyun­cak gi­bi eş­ya­la­r gün­lük te­miz­lik­te kul­la­nı­lan de­ter­jan­lar­la te­miz­len­me­li.

*Gün­lük kul­la­nı­lan te­miz­lik mad­de­le­ri dı­şın­da klor, hid­ro­jen pe­rok­sit, iyot­lu an­ti­sep­tik­ler ve al­kol gi­bi ba­zı kim­ya­sal mad­de­ler de de­zen­fek­te için et­ki­li­dir. Has­ta­la­ra ait çar­şaf, ça­ma­şır, hav­lu gi­bi eş­ya­la­rın baş­ka­sı ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­re­kir. Bun­la­rın el­le te­mas edil­me­den yı­kan­ma­sı, son­ra­sın­da el­le­rin de­zen­fek­te edil­me­si ge­re­kir.

*Has­ta­ya ait ta­bak, ça­tal ve bı­çak­lar bu­la­şık ma­ki­ne­sin­de ya da el­de de­ter­jan kul­la­nı­la­rak yı­kan­ma­lı­dır.

*Bu­laş­ma­yı ön­le­mek için ök­sür­me, ak­sır­ma sı­ra­sın­da ağız ve bu­run men­dil­le ka­pa­tıl­ma­lı­dır.

iŞE, OKULA GiTMEYiN

*Grip olan ki­şi­ler baş­ka­la­rı ile ya­kın te­mas­tan ka­çın­ma­lı, has­ta­lı­ğın bu­la­şı­cı ol­du­ğu dö­nem­de işe ve oku­la git­me­me­li­dir. Gri­be ya­ka­la­nan­la­rın be­lir­ti­le­rin baş­la­ma­sın­dan 7 gün son­ra­sı­na ya da be­lir­ti­le­rin ta­ma­men geç­me­sin­den bir gün son­ra­sı­na ka­dar ev­de is­ti­ra­hat et­me­si önem­li­dir.

*Grip olan­la­rın mas­ke tak­ma­sı (cer­ra­hi mas­ke, stan­dart mas­ke) di­ğer in­san­la­ra bu­laş­ma­nın ön­len­me­si­ne yar­dım­cı ola­cak­tır.

*Bu­lu­nu­lan me­kan sık sık ha­va­lan­dı­rıl­ma­lı. 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

SAĞLIKLI BİR RAMAZANI İÇİN 12 ÖNEMLİ KURAL!
Sağlıklı bir Ramazan için dikkat etmeniz gereken kurallar nelerdir? Oruç tutarken neler yapmalı, nelerden...

Haberi Oku